Fysiotherapie Socrates

In goede handen!

Dry Needling


Is een van de volgende zaken op U van toepassing?


 • U lijdt aan stijfheid en/of bewegingsbeperkingen
 • U hebt last van verminderde kracht in èèn of meerdere spieren
 • U hebt pijnklachten of vertoont pijnontwijkend gedrag
 • U voelt zich rillerig, duizelig, licht in het hoofd, U ziet wazig, hebt koude handen en bent zweterig, voelt tintelingen in arm/been  

   

Dan kan  Dry Needling voor U een verlichting en/of een oplossing betekenen.


De oorzaken van een aantal van bovengenoemde symptomen kunnen gelegen zijn in:

 • Een verkeerde beweging of een ongeluk en zijn dan acuut;
 • Een langdurig verkeerde houding of overbelasting en zijn dan chronisch;
 • Langdurige overbelasting van bv. van arm nek en/of schouder zelfs als die overbelasting per keer gering is, zoals bv bij RSI, CANS 
 • Overbelasting bij sporters; vooral bij intensieve sporten met veel gelijksoortig herhaalde bewegingen zoals tennis, roeien, volleybal etc.
 •  Beschadiging van weefsel zoals bij een meniscus of een hernia;
 • Langdurige afwezigheid van beweging, bv. door gipsverband;
 • Psychologische factoren zoals stress, depressie, onrust en vermoeidheid;
 • Voetafwijkingen of verschillen in beenlengte (bv. ontstaan na een botbreuk)
 • Chronische infecties en allergieën;
 • Slaaptekort; dragen van een rugzak, knellende kleding.

     
Trigger-points wat zijn dat?

Door alle hiergenoemde oorzaken kunnen spierverhardingen optreden. Dat zijn pijnlijke plekken in een spier die in vakjargon Trigger-points genoemd worden. Ze zijn herkenbaar doordat deze, naast een lokale drukpijn ook vaak een door u herkenbare pijn “op afstand” veroorzaken. Dat is de reden dat u de pijn op een andere plaats voelt dan waar de specialistisch opgeleide therapeut de oorzaak van de pijn vaststelt.

                                                                                                                         

Wat doet de therapeut?                                                                                                                  

De behandelaar is een fysiotherapeut die gespecialiseerd is in de Dry Needling techniek. Door een gesprek en onderzoek van de (pijnlijke) spieren zal deze zoeken naar de bovengenoemde Trigger-points die mogelijk de oorzaken zijn van de pijn of bewegingsbelemmering. De behandeling is gericht op het deactiveren (lees: uitschakelen) van deze Trigger-points. Dat gebeurt door het gericht prikken met een steriel naaldje in het juiste Trigger point, waardoor de spier die losgemaakt worden. Als de klachten al langer bestaan raken daar meestal meerdere spieren bij betrokken. De therapeut zal dan ook die spieren behandelen en zal daarvoor meerdere behandelingen nodig hebben. Afhankelijk van het soort klachten, kunnen daarbij ook spieren langs de wervelkolom bij betrokken zijn.  


Wat voel je ervan?

Het inbrengen van het naaldje voelt u nauwelijks of niet. Indien het juiste Triggerpoint wordt aangeprikt zal de spier zich even kort aanspannen, hetgeen als een korte “kramp ervaren kan worden. Daarna ontspant de spier snel weer, hetgeen als een gevoel van verlichting gevoeld wordt. Wel voelen vaak de behandelde spieren vermoeid en zwaar aan, maar dat trekt na hoogstens een dag of twee weer weg.   

 

Vergoeding?

Vergoedt de Zorgverzekering Dry Needling?   Dry Needling valt onder de normale fysiotherapeutische behandelingen. Als zodanig wordt Dry Needling, evenals fysiotherapie, in bijna alle gevallen door uw Zorgverzekeraar vergoed indien u Aanvullend Verzekerd bent.

En evenals voor fysiotherapie, geldt ook voor Dry Needling de “Vrije Toegang”, hetgeen betekent dat u zonder eventuele Verwijsbrief van de Huisarts gebruik kunt maken van dit specialisme.       


Kaart
Opbellen
E-mail